Ново: Аптеките ще получават по 10 лв. за ковид е-рецепта

Снимка: Clinica.bg

От 4 на 10 лв. се увеличава таксата, която ще получават фармацевтите за обслужване на електронни ковид рецепти. Това предвиждат предложени за обсъждане промени в Наредба 10 за условията и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и др.

От Българския фармацевтичен съюз още от миналата година настояваха за увеличение на парите от Здравната каса за обслужване на рецептите за безплатни лекарства, които се отпускат за Ковид-19, защото са сред първите, които поемат болните от коронавирус, а за разлика от лекарите, не получиха никаква подкрепа. Те не бяха включени сред лицата на първа линия, но също са изложени на риск.

С проекта аптеките ще могат да получат по 10 лв. за всяко отчетена и изпълнена електронна рецепта с предписани лекарствени продукти за домашно лечение на COVID-19, които се покриват от касата. Целта е да се „осигури адекватно заплащане на аптеките за работа при неблагоприятни и/или вредни условия на труд, при изпълнение на електронни предписания с предписани лекарствени продукти, с ниво на заплащане 100 на сто, предназначени за домашно лечение на заразна болест, за която е обявена извънредна епидемична обстановка“, посочват вносителите.

Предложената промяна ще важи за срока на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест.

Необходимите средства на годишна база ще са в размер на около 150 000 лв., като те са изчислени при очакван среден брой електронни предписания на месец около 2 000 броя.

Източник: „СЕГА“