Новоизбраните общински съветници проведоха първата си сесия

Хари Харалампиев бе избран отново за председател на Общински съвет