Нови 150 жители на Община Пещера ще могат да получават топъл обяд

Срокът на изпълнение на целия проект е 37 месеца, а неговата обща стойност е 176 111,52 лв.

Снимка: Архив

Нови 150 потребители в община Пещера ще получават топъл обяд чрез обществената трапезария по  проект „Подай ръка“,  процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“.  От 2 септември те ще получават храна в три нови пункта – Пункт №2 гр. Пещера /Павилион №4 на общински пазар/, Пункт №3 с.Радилово /Пенсионерски клуб/, Пункт №4 с. Капитан Димитриево /Пенсионерски клуб/.

Увеличението на броя потребители на социалната услуга стана възможно след предприетите действия от Общинска администрация Пещера и след сключването на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане. С договореното увеличение, общия брой на потребителите на обществената трапезария в община Пещера става 220 потребители.

Община Пещера предоставя и съпътстващи мерки на потребителите на услугата, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за ползване на други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги.

Предоставянето на топлия обяд в новите пунктове и ще приключи на 31.12.2019 г.

Срокът на изпълнение на целия проект е 37 месеца, а неговата обща стойност е 176 111,52 лв.

Заявления и придружаващи документи за ползване на социалната услуга обществена трапезария  от жителите на общината ще се приемат  до 30.11.2019 г.  в  Центъра за административно обслужване – Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17  и  в Кметствата на с.Радилово и с.Капитан Димитриево.

За връзка: тел: 0350/6-22-03, 6-22-08, вътр. 104 – Дирекция „Хуманитарни дейности“.