Новият състав на ЦИК проведе първо заседание

Новият състав благодари на стария за свършената работа

Снимка: ЦИК

Вчера в Централната избирателна комисия се представи новият състав на комисията, избран с решение на Народното събрание и назначен с Указ № 54 от президента на Република България от 20 март 2019 г.

Председателят г-жа Стефка Стоева и заместник-председателите г-жа Кристина Цанкова-Стефанова, г-жа Силва Дюкенджиева и г-жа Таня Йосифова, заедно с останалите членове на Комисията проведоха първото организационно заседание, на което изказаха своята благодарност за работата на досегашната комисия и очертаха първите стъпки във връзка с организацията на предстоящите избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.