Новите ставки за данък МПС ще бъдат на минималните граници

Снимка: Архив

Община Пазарджик ще предложи изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци за всички категории превозни средства, запазвайки възприетата досега практика ставките да бъдат на минималните граници. Това се налага във връзка с измененията на Закона за местни данъци и такси, касаещи облагането на превозните средства през следващата финансова година.

Облагането на леки автомобили с технически допустима минимална маса не повече от 3,5 тона ще става по два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Екологичният компонент ще бъде определен от Общински съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила.

Напомняме, че вчера президентът на републиката върна закона, с който се взе решение за по – високи данъци върху старите автомобили за ново разглеждане в Народното събрание.