Нова разпоредба: Кладенец в двора без регистрация ще се ликвидира

Снимка: Днес.бг

Министерството на околната среда и водите напомни на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които все още не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.

Съоръженията, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност. Регистрацията касае кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно.

През 2018 г. след остри реакции от граждани в цялата страна от ГЕРБ внесоха изменения в Закона за водите и срокът беше удължен с две години. Самата регистрация е безплатна, а в заявлението се подава данни за поземления имот, дълбочината на кладенеца, диаметър на тръбата и др., както е цел, за която се ползва водата от кладенеца.