Новата спортна площадка в двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стрелча вече работи

На новопостроената спортна площадка в двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стрелча се проведе първото организирано спортно събитие – детския футболен турнир от програмата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Надпреварата с много настроение  и спортен хъс се проведе  между няколко отбора, в които дейно участие взеха и момичетата от програмата „Детско лято”.
Спортната площадка е реализирана по проекта на община Стрелча  „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на град Стрелча”. Новото спортно съоръжение ще бъде използвано за реализиране на дейността по физическо възпитание на учениците от гимназията, а в извънучебно време игрището е вече любимо място на подрастващите за занимания със спортен характер.
На футболния турнир присъстваха кметът на общината инж. Георги Павлов и директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий” г-н Ганчо Грозев, които пожелаха на децата да използват лятото за игри и забавления.
ploshtadka2.jpg