Ние сме IІI „а“ клас при ОУ „Хр. Ботев“ гр. Пазарджик

Учениците от IІI "а" клас при ОУ "Хр. Ботев" гр. Пазарджик отбелязват днес 50 години от създаването му