На 29 юни: Отбелязваме Деня на река Дунав – най-международната река в света (ВИДЕО)

На 29 юни отбелязваме Международния ден на река Дунав – голямата европейска река, която свързва държави, народи и култури, създава възможности за сътрудничество и за преодоляване на граници.

Дунав е най-международната река в света и носи символичното значение на обединител. Реката е обща за 14 европейски държави, 4 европейски столици и над 115 милиона европейци.

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ е създадена, за да поддържа и утвърждава дунавската идентичност на своите общини членки, да подпомага развитието на Дунавския регион и да съдейства за успешното му интегриране в по-широкия макрорегион. Обединени около тази принадлежност, дунавските общини в България работят за общия си успех!