На 12 август награждават участниците в конкурса за детско творчество към община Стрелча

Приключи конкурса за детско и ученическо творчество в областта на поезията, изобразителното изкуство и фотографията, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Стрелча. Жури към МКБППМН внимателно разгледа и оцени подадените творби в трите обявени категории.
Отличените ученици и творби са както следва:

1.    Конкурс за авторско стихотворение на деца и ученици:
Стиляна Шотлекова – VII клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча за стихотворението „Училището”.

2.    Конкурс за рисунка на деца и ученици:

Галя Дескова – ПП при НУ „Паисий Хилендарски” – гр. Стрелча  за рисунка на тема „Лято в родния край”
Пепа Василева –  VI клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча  за рисунка на тема „Любим герой”
Сияна Маркова – 11 г. за рисунка на тема „Любим герой”.

3.    Фотоконкурс за деца и ученици:
Илия Некезов – VI клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча.

Предметните награди на отличените ученици ще бъдат връчени на Международния ден на младежта – 12 август 2020 г. от 11.00 часа в Исторически музей – Стрелча, където ще бъдат и показани талантливите творби.

Творби на отличените участници в конкурса:

Стиляна Шотлекова – VII клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча за стихотворението „Училището”.

Училището

Звънецът удари,
питам се „кога ли“,
ще дойде нашто време
отново лятото да ни превземе.
Обаче таз година аз разбрах,
и най-вече осъзнах,
колко хубаво е тук,
с приятели и никой друг.
Училището свято и велико,
в него търсим нещо скрито.
Нови знания тука ще получим
и по трудните предмети ще научим.
Учителите, знаем,
честно без да се разкаем,
можем да признаем,
че без да се разколебаят,
с обич знания ни дават.
А училището то е мило и добро,
като пораснем, ще се питаме „защо“,
при него аз искам да се върна
и моите учители да прегърна.

Стиляна Шотлекова
СУ „Св. св. Кирил и Методий”

Галя Дескова – ПП при НУ „Паисий Хилендарски” – гр. Стрелча  за рисунка на тема „Лято в родния край”
ris200810a.jpg
Пепа Василева –  VI клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча  за рисунка на тема „Любим герой”
 
ris200810b.jpg
Сияна Маркова – 11 г. за рисунка на тема „Любим герой”.
ris200810.jpg
Илия Некезов – VI клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча.

ris200810c.jpg