На опашките за пенсии в Пазарджик почти никой не спазва задължителната дистанция

Снимка: PA1

Опашки от възрастни хора, чакащи за пенсии се извиха пред Пощата в Пазарджик, пред банки и терминални устройства. На повечето места не се спазва задължителната дистанция от 1,5 метра. Въпреки, че не е задължително носенето на маски на открито, възрастните хора попадат в рисковата група при заразяване с COVID-19. Почти никой от стоящите плътно един зад друг пенсионери не е с маска.