На крепостта „Перистера“ се проведе празник по проект „Шарени мъниста“

Съчетаването на културни и артистични подходи със срещи за взаимно опознаване открива по-лесен достъп за групи маргинализирани общности до разрешаване на техните социални и интеграционни проблеми

Снимка: Момент от събитието

В Пещера се проведе празник на града в изпълнение на Дейност 5 „Празници на града“ по проект „Шарени мъниста“. Крепост „Перистера“ беше мястото, което събра и обедини ученици, учители, родители и гости. Всички те се насладиха на детско шоу с илюзионист, аниматор и танци. Формацията „Бага-Тур“ демонстрираха средновековна възстановка „Докосни древността“, като представиха по атрактивен и модерен начин древни практики, бойни изкуства, бит, облекло и въоръжение. След тази демонстрация децата имаха възможност да се докоснат до живота на дедите ни живели в този район,  да стрелят с лъкове и да покажат бойни умения.  48 клуба по интереси, ателиета и секции по проекта се изявиха със свои творби в изложба на открито. Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев връчи грамоти на участниците от  клубовете и училищата – партньори,  за активната им дейност.  Съчетаването на културни и артистични подходи със срещи за взаимно опознаване открива по-лесен достъп за групи маргинализирани общности до разрешаване на техните социални и интеграционни проблеми .