На вниманието на лекарите от област Пазарджик

Обучението се провежда в три модула, под формата на онлайн курсове и е насочено към общопрактикуващите лекари, педиатри, пулмолози, офтамолози, уролози, стоматолози, хирурзи, ортопеди, специалисти УНГ и микробиолози от болничната и извънболничната помощ

Снимка: Архив

Българска асоциация на микробиолозите организира обучителна програма на тема: „Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на антибиотиците“.

Обучението се провежда в три модула, под формата на онлайн курсове и е насочено към общопрактикуващите лекари, педиатри, пулмолози, офтамолози, уролози, стоматолози, хирурзи, ортопеди, специалисти УНГ и микробиолози от болничната и извънболничната помощ.

Първият модул стартира на 18.11.2019 г. – Европейски ден на антибиотиците.

Участниците чрез него получават информация за структурата, механизмите на действие, фармакокинематиката и фармакодинамиката на отделните класове антибиотици и принципите на тяхното прилагане. Предоставя се информация относно правилното вземане, съхранение и транспортиране на материалите за микробиологично изследване. Специално място е отделено на вродената антибиотична резистентност, методите за лабораторно изследване на антимикробната чувствителност и изготвянето, и интерпретацията на антибиограмите. Участниците имат възможност да се запознаят със Системата за надзор на антимикробната резистентност – БулСтар и представената в Министерство на здравеопазването „Национална програма за рационална употреба на антибиотиците и надзор на антимикробната резистентност в България“.

За повече информация: https://bam-bg.net/elearning/