Началникът на РЗИ-Пазарджик д-р Борис Манев дарява автоматични външни дефибрилатори

Снимка: istock

По повод Световния ден на сърцето д-р Борис Манев, в качеството си на член на управителния съвет на „Български съвет за ресусцитация“, дарява на жителите на община Пазарджик два автоматични външни дефибрилатора, закупени със собствени средства. Идеята му е подемането на инициатива в полза на населението, първо на община Пазарджик, а на по-късен етап и за цялата област да се създаде Програма за ранна дефибрилация на територията на област Пазарджик, както и пътна карта за внедряването й.

Използването на автоматични дефибрилатори с изкуствен интелект и обучени лица, които да работят с тях би могло да спаси стотици животи – близо 2800 живота в страната могат да бъдат спасени годишно, ако първата помощ при сърдечен арест е обичайна практика.