Нараства броят на пожарите на сухи треви и стърнища, предупреждават от Пожарната

Жътвената кампания към момента е почти приключила има само маломерни ниви на  частни стопани.

С приключването на жътвата, се наблюдава от предходните години повишаване на възникналите пожари на сухи треви и стънища.

За периода 14.08.2020 г. до 27.08.2020 г. са получени 78 сигнала за произшествия, като интезивността на повикванията е 5,2 бр. произшествия за денонощие.

За посочения период са възникнали общо 29 пожари  на сухи треви изви и стърнища, което е  приблизително (37,00 % от общия брой произшествия) за този период.

По характерно произшествие за посочения период е полски пожар на сухи треви и храсти в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещерао възникнал на 20.08.2020 г., като унищожената площ е 300 д-ка сухи треви и храсти.

За недопускане възникването на пожари от РД ПБЗН Пазарджик призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, към по висока отговорност при дейности в/или в близост до житните масиви.