Направиха първа копка на компостираща инсталация

Проектът се финансира по ОП “Околна среда 2014-2020 г.”

Снимка: Момент от събитието

Официалната церемония “Първа копка” на обект “Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и съпътстваща инфраструктура на площадката за Регионален Център за Рециклиране (РЦР) в землището с. Алеко Константиново, Община Пазарджик” при изпълнението на проект:   „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември” се проведе на 6 юни на площадката в местността “Баира” в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик.

Проектът се финансира по ОП “Околна среда 2014-2020 г.”

На церемонията присъства министърът на околната среда и водите Нено Димов.