Над 7 500 от областта са подали заявления за целева помощ за отопление

Най-голям брой приети заявления–декларации са в дирекциите „Социално подпомагане“ – Велинград – 2 449, Септември – 1429 и Пазарджик - 1418.

Снимка: Архив

Подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията до 19 юли тазо година са 7 703. Разрешено е подпомагане на 4 109 лица и семейства. Издадените заповеди за отказ са 495.

Най-голям брой приети заявления–декларации са в дирекциите „Социално подпомагане“ – Велинград – 2 449, Септември – 1429 и Пазарджик – 1418.

От Регионалната дирекция напомнят, че заявленията се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицата и семействата, като при попълването им задължително се заявява видът на ползваното отопление. Крайният срок за подаване на заявленията е 31 октомври 2019 г.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2019 г. до  31 март 2020 г. Месечният размер на помощта е 93,18 лева, което е с 24,5% повече в сравнение с миналия отоплителен сезон. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенция за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март е 465,90 лв.

Разширява се и обхватът на подпомаганите лица и семейства, чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.

Във връзка с администрирането на дейността по отпускане и изплащане на целевата помощ за отоплителен сезон 2019/2020г. при изготвянето на ведомостите за изплащане на помощите за месец юли 2019 г. е начислена и изплатена цялата дължина сума, т.е. на 3 770 лица и семейства по заявения от тях начин е изплатена сума в общ размер на 1 757 840.70 лв.

За същият период през 2018 г. са приети 6 292 заявления-декларации от лица и семейства за подпомагане с целева помощ за отопление.