Над 5500 мъже са ползвали отпуск по бащинство през първото тримесечие на 2023 г.

5582-ма мъже са ползвали отпуск по бащинство през първото тримесечие на 2023 г. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ).

За цялата минала година броят им е бил над 22 хиляди души.

Имат ли родителите право на отпуск за първокласник? Какви са най-новите законови изменение, свързани с т.нар. родителски отпуски?

С редица изменения в Кодекса на труда се обръща специално внимание на възможността и двамата родители, не само майките, да съчетават трудовите и семейните си задължения.

От 1-ви август 2022-ра със законови промени се уреди за първи път нов вид отпуск от 2 месеца за бащите за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, за което им се отпуска парично обезщетение. За първото тримесечие на 2023 г. те са 1112 мъже. Обезщетението за тази година е 710 лева на месец.

„Този отпуск също се зачита за осигурителен стаж, но той не може да се прехвърля на майката“. Това обясни пред БНР Величка Микова, експерт в КНСБ.

Източник: Pariteni