Надлезът над АМ „Тракия“, при ромската махала в село Мало Конаре, е в лошо състояние

Надлез над АМ „Тракия“, при ромската махала в село Мало Конаре, е в много лошо състояние. Видимо горната настилка на съоръжението е пропаднала, част от носещите рампи и част от желязната основа са излезли над асфалтовата настилка, и оградата  му е компрометирана.

На местата на пропадналата настилка целогодишно се събира вода, която допълнително разрушава покритието.  Ежедневно надлезът се използва от полските стопани, тъй като там се намират голяма част от обработваемите площи в землището на селото. Там преминава земеделска техника, както и 20-тонни ТИР-ове, които обслужват близките оризища. Надлезът се намира на  101-я км на АМ „Тракия“ в посока Бургас.