Наградиха участници в кампанията „По – чиста, по зелена и цветна Община Пазарджик – 2019“

Снимка: Ваня Иванова

Кметът на общината награди с грамота за приноса си към Кампанията “По-чиста, по-зелена и цветна Община Пазарджик – 2019 ” Ваня Иванова и доброволци, които почистиха дигата на река Тополница от строителен и битов отпадък, както Атанас Георгиев и Деян Колев за инициативата за засаждане на 2001 нови дървета в Пазарджик.