Наградиха участниците в летния конкурс за детско творчество в Стрелча

 В Стрелча връчиха награди на учениците с отличени творби в конкурса за ученическо творчество, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
В двора на Историческия музей и в присъствието на секретаря на комисията Мария Маркова, обществени възпитатели и служители на общината наградените ученици
Стиляна Шотлекова, Илия Некезов, Сияна Маркова, Галя Дескова и Пепа Василева получиха заслужени награди за творческото си отношение към детското лято и заобикалящия ни свят.