А. Петров: Момчетата се раздадоха максимално, за да зарадват привържениците

А. Петров: Заради публиката правим неща, които обикновено не можем да направим