Младежи ГЕРБ Батак проведоха отчетно-изборно събрание.

За нов общински ръководител бе избран Петър Белокапов

Момент от събранието

За председателстващ на събранието бе избран областния координатор на МГЕРБ Пазарджик Надежда Терзиева. Досегашният общински ръководител на младежката структура в  Батак направи отчет за дейността за периода 2015-2019г. Отчетът беше приет с пълно мнозинство.

За нов общински ръководител бе избран Петър Белокапов, за секретар Пламен Кънев, а за член на общинското ръководство Красимир Доганов. Общинският ръководител  на ГЕРБ Батак  Атанас Коларов подчерта, че винаги много е разчитал на младежите, които са двигател на местната структура на ГЕРБ и се надява това да продължи в бъдеще.

„Пожелавам ви да се справяте толкова добре, колкото досегашното ръководство на младежката организация и да бъдете всеотдайни и единни като  допринасяте за доброто име на ГЕРБ в Батак, които се активна гражданска позиция по всички обществено важни каузи“, с тези думи областния координатор на МГЕРБ Пазарджик Надежда Терзиева пожела успех на новото ръководство.