МК „БСП за България“ сигнализира в ЦИК за неправомерно анулиране на регистрирани представители в община Пазарджик

В жалбата до ЦИК се иска проверка и постановяване на отмяна на анулирането на регистрациите, както и да се потърси административна отговорност от лицето, постановило извършването на анулирането на регистрацията.

Снимка: Архив

Местна коалиция „БСП за България“ сигнализира в ЦИК  за неправомерно анулиране на регистрирани политически представители на коалицията,  без съгласието на представляващите я.

На сайта на ОИК – Пазарджик липсва решение за предприетите действия от страна на комисията или мотиви за предприетите действия.

В жалбата до ЦИК се иска проверка и постановяване на отмяна на анулирането на регистрациите, както и да се потърси административна отговорност от лицето, постановило извършването на анулирането на регистрацията.