Министър Маринов открива реновираната сграда на ОДМВР-Пазарджик

Министърът на вътрешните работи ще открие днес от 11 часа обновената сграда на областната дирекция в Пазарджик. Дейностите се извършени по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР“ и са осъществени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.