Министерство на културата ще подкрепи финансово спектакли и концерти, вижте условията

Министерствотo на културата обяви сесии за финансова подкрепа за създаване на спектакли и концерти в областта на музикалното, театралното и танцовото изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в съответните области и които не са държавни или общински културни институти.
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
Сумите за финансиране на проектите са, както следва: 200 000 лв. – за танцовото изкуство; 300 000 лв. за театралното изкуство и 300 000 лв. за музикалното изкуство. Сумите са определени спрямо бюджета от 2022 г., тъй като към момента няма приет Закон за държавния бюджет за 2023 г.
Конкурсната процедура се провежда съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-218/26.03.2019 г., изм. със Заповед № РД09-281/18.05.2020, Заповед № РД09-615/25.08.2020 г., Заповед № РД09-453/28.05.2021 г. и Заповед № РД09-473/ 02.06.2021 г., публикувани, заедно с формуляра за кандидатстване и формата на бюджет в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Програми и проекти: https://bit.ly/3AclQYM .
Срокът за подаване на документи е до 9 май включително.