Министерство на здравеопазването обявява конкурс – „Да говорим открито за последствията от тютюна!“

РЗИ Пазарджик напомня, че гражданите желаещи да откажат тютюнопушенето могат да получат безплатни консултации, като се обадят на националната телефонна линия на Министерство на здравеопазването 070010323 или на телефон в РЗИ Пазарджик 034/437-247

Архив

По традиция всяка година Световната здравна организация (СЗО) на 31 май отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страни по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава международната общественост към ефективна политика за намаляване нивата на неговото потребление.

През 2020 г. инициативите на СЗО ще преминат под мотото: „Да говорим открито за последствията от тютюна!”.

Фокусът на посланията са насочени към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора.

Предвид темата, обявена от СЗО и поради пандемията от COVID-19, свързана с  необходимостта от опазване на общественото здраве, тази година дейностите основно се реализират чрез интернет пространството.

В тази връзка Министерство на здравеопазването организира Конкурс за плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, посветен на превенцията на тютюневата зависимост. Условията на конкурса са следните:

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ

„ДА ГОВОРИМ ОТКРИТО ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЮТЮНА!“

 Конкурсът е индивидуален.

 • Всеки участник може да участва с една творба.
 • Творбите ще бъдат оценявани според следните две категории  участници:
  • Студенти и докторанти – всички курсове на специалност графичен дизайн от Нов Български университет и Национална художествена академия (НХА);
  • Ученици (IX–XII клас) от художествените специалности от училищата по изкуствата.

Жури ще оценява дигиталните плакати. Съставът на журито ще представлява: преподаватели на партньорите, представител по плакат от НХА, представител на художествена галерия, независим художник и двама представители на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Изисквания към творбите:

Проектите за плакати да бъдат изпратени в електронен формат (100/70 см, JPG, 120 dpi, Quality 10 Maximum) на СD на адрес: гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5.

Спечелилият голямата награда плакат ще бъде изискан във формат: 100/70 см, CMYK, 300 dpi!

Участниците да посочат следните данни в писмото:

 • Три имена
 • Възраст
 • Учебно заведение, град
 • Точен адрес
 • Телефон и e-mail за контакт на участника

Краен срок за изпращане на творбите: 30 август 2020 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец септември на интернет  страницата на Министерство на здравеопазването и партньорите.

Датата на награждаването ще бъде през месец ноември, 2020 г. около Международния ден без тютюнопушене (третия четвъртък на м. ноември).

Награди

Голяма награда – материална награда на стойност 500 лева (независимо от категорията на участника)

За категория участници от първата целева група (студенти и докторанти) ще се раздадат следните награди:

 • Първо място – материална награда на стойност 400 лева
 • Второ място – материална награда на стойност 200 лева
 • Трето място – материална награда на стойност 100 лева

За категория участници от втората целева група (ученици) ще се раздадат следните награди:

 • Първо място – материална награда на стойност 400 лева
 • Второ място – материална награда на стойност 200 лева
 • Трето място – материална награда на стойност 100 лева

 

* * *

РЗИ Пазарджик напомня, че гражданите желаещи да откажат тютюнопушенето могат да получат безплатни консултации, като се обадят на националната телефонна линия на Министерство на здравеопазването 070010323 или на телефон в РЗИ Пазарджик 034/437-247.