Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон

Снимка: razgradnews.net

Организация на пожарната безопасност в жилищата на самотноживеещи, трудноподвижни и лежащоболни граждани през отоплителния сезон. Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон.

През есенно-зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност.

Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро обезопасеността на нашия дом.

За да предотвратите пожар в дома си – не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред.

РАЙОННА СЛУЖБА “Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик обръща внимание на основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон и ползването на отоплителните уреди.

  

 АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ

Това е най-рисковата група при пожар!

Обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това.
Особено важно е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с  телефон 112.
При пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки.
Използваните отоплителни уреди да са стандартни и да бъдат поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали.
Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени.

Подменете амортизираните и морално остарелите електро и отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита.
С времето изолацията на стари електрически шнурове се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.
По възможност осигурете на Вашите близки допълнителна помощ в домакинството или окажете съдействие за включване в системата на социалния патронаж.
Поемете своята отговорност в грижата за Вашите близки!

        Граждани, спазвайте правилата за пожарна безопасност. Не позволявайте пожар да унищожи имуществото Ви или да бъде причина за смъртта на вашите деца и близки!

      Ако възникне пожар във вашия дом или имот, не се опитвайте да го загасите сами, дори да Ви се струва незначителен, а се обадете на телефон 112 и изчакайте силите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на безопасно разстояние!