Мениджъри от „Асарел“ гостуваха на „Брезник Минералс“

Група мениджъри от „Асарел-Медет“АД, водени от прокуриста на дружеството Галя Костова и заместник-председателя на Надзорния съвет инж. Радко Шуманов, посетиха дъщерното ни дружество „Брезник Минералс“ днес.
Гостите бяха посрещнати от управителя на „Брезник Минералс“ инж. Ченко Геров и прокуриста на „Асарел-Инвестмънт“ Ваня Денева. Те припомниха историята на проекта и запознаха гостите със следващите етапи от развитието на мината.
Особено атрактивно беше посещението в хангара, където се съхраняват минните машини, с които ще се осъществява добив на руда. Истински подземен град се изгражда от колегите от „Брезник Минералс“. Инж. Борис Гиздов- ръководител отдел „Минно-технически“, обясни, че е предвидено рудникът да разполага с общо 48 км подземни пътища, пълно интернет покритие, а добивът на рудата да се извършва с машини, които могат да се управляват дистанционно.