Менделсон е звучал рядко в областта през 2019г.

Статистиката отчита броят на браковете и разводите през 2019г.

Архив

През 2019 г. се наблюдава намаление на броя на сключените бракове в област Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 1 088 и са с 12 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 66.6% (725) са сред населението в градовете. В селата са сключени 363 брака. Коефициентът на брачност през 2019 г. е 4.3‰.

По общини най-малко бракове на 1 000 души от населението са сключени в община Сърница (2.5‰) и общините Лесичово и Панагюрище (с по 2.8‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Пещера (6.0‰) и община Брацигово (5.7‰).

През 2019 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 267, а при жените – 298.

За 90.3% от мъжете и жените, сключили граждански брак през 2019 г., той е бил първи.

През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.9 и 27.8 години. Спрямо предходната година средната възраст намалява с по 0.1 години за мъжете и за жените.

Броят на разводите в област Пазарджик през 2019 г. е 306 и е с 9 по-малко спрямо 2018 година (315), а коефициентът на бракоразводност е 1.2‰. От всички прекратени бракове 67.0% (205) се отнасят за населението в градовете.

Коефициентът на бракоразводност е по-нисък в общините Ракитово (0.5‰), Сърница (0.6‰) и Лесичово (0.9‰). Община Батак е с най-висок коефициент на бракоразводност – 2.3‰, следвана от община Белово – 1.5‰ и общините Пещера и Лесочово с по 1.4‰.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (82.4%), следват причините „несходство в характерите“ (10.5%) и „фактическа раздяла“ (5.6%).

През 2019 г. средната възраст при развод за мъжете и жените в област Пазарджик е съответно 45.4 и 41.4 години.