МБАЛ-Пазарджик търси да назначи технически сътрудник за работа в Кардиологично отделение

Снимка: Архив
„МБАЛ-Пазарджик“ АД търси да назначи технически сътрудник за работа в Кардиологично отделение.
Описание на длъжностните задължения :
– Оформя болнични листове на пациенти в отделението;
– Оформя, попълва и предоставя епикризите на пациентите;
– Ежемесечно изготвя рапорти за лекарствените средства;
– Отразява в журнал контролните прегледи;
– Осигурява обработка на медицинската документация на болните;
– Следи движението на болните в отделението;
– Записва новоприетите пациенти в журнал, кодира направленията за хоспитализацията им;
Изисквания за заемане на длъжността:
– Средно образование
– Опит на подобна позиция ще се счита за предимство
Ние предлагаме:
– Постоянна работа на трудов договор
– Допълнителен платен годишен отпуск
– Възможност за допълнително възнаграждение
– Работа в млад и амбициозен екип
Желаещите да кандидатстват за технически сътрудник е необходимо да подадат автобиография в управлението на лечебното заведение. Документите се подават лично на адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ 15, ет. 2.
Телефони за повече информация: 034/ 408-663 или 0882 805 644