МБАЛ-Пазарджик обяви конкурс за лекар-специализант по кардиология

Снимка: Архив
„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за длъжността „ Лекар специализант по Кардиология“-1 щатна бройка, за която държавата ще финансира обучението и ще заплаща субсидия за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на „МБАЛ-Пазарджик” АД, считано от 24.08.2022г. до 23.09.2022 г.
Конкурсът ще се проведе на 28.09.2022 г.