Матурите ще бъдат съобразени с европейските избори

Снимка: Архив

По инициатива на Централната избирателна комисия се състоя среща с Министерство на образованието и науката във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България в края на месец май 2019 г., оценяването на държавните зрелостни изпити в същия период и осигуряването на възможност за упражняване на правото на глас от оценяващите преподаватели.

На срещата присъстваха г-жа Таня Михайлова заместник-министър на образованието и науката, г-жа Евгения Костадинова директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование, г-жа Соня Мелоян директор на Дирекция „Организация и контрол“, а ЦИК беше представена от нейния председател г-жа Ивилина Алексиева и членовете на комисията.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Таня Михайлова увери Централната избирателна комисия, че графикът на ангажиране на оценяващите предподавали ще бъде съобразен с изборите и на всички преподаватели ще бъде осигурена възможност да упражнят правото си на глас в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс. МОН запозна ЦИК със съдържанието на предмета за гражданско образование за 11 и 12 клас, включително в частта за изборните системи и  правата и задълженията на избирателите.

От своя страна Централната избирателна комисия представи на МОН различните форми на разяснителна кампания, които са се използвали на предходни избори за мотивиране на младите гласоподаватели, в това число и на 18-годишните, които гласуват за първи път, относно начините за упражняване правото им глас като благодари на МОН за съдействието в тази сфера.

ЦИК и представителите на МОН обсъдиха и въпросите за провеждане на разяснителна кампания сред младите избиратели в училище, особено сред тези на които им предстои да гласуват за първи път.

Отчитайки ролята и мястото на училището като институция и двете страни изразиха своето желание за задълбочаване на сътрудничеството между институциите за засилване на инициативите за гражданско образование, свързано с изборния процес, не само по време на конкретни предстоящи избори, а като постоянен процес и в тази връзка подкрепиха идеята за подписване на меморандум за сътрудничество в бъдеще.