Малина Златева: Делата срещу застрахователите нямаше да ги има, ако плащаха коректно

Защо не се каже, че делата могат да бъдат избегнати, ако застрахователите плащат доброволно и навреме.  

Снимка: Адвокат Малина Златева

Къде е Висшия адвокатски съвет, да вземе становище по развихрилата се очернящя кампания срещу адвокатите, пише в социалната мрежа адвокат Малина Златева.
По внушението, че застрахователните компании ще изпаднат в тежка финансова криза затова, че се завеждат дела срещу тях, от пострадалите под натиска на адвокатите.

Защо не се каже, че делата могат да бъдат избегнати, ако застрахователите плащат доброволно и навреме. 

Защо не се каже, че предложените лимити за обезщетения за неимуществени вреди изкривяват тълкувателното решение на Върховния касационен съд.
Или си търсят повод за повишаване цената на задължителната застраховка “ Гражданска отговорност “ на автомобилистите.
Борили се били за системата „бонус-малус „?! Ми да бяха се преборили, как успяха да се преборят за по – високи цени, приключва адвокат Златева.