Македонци, израелци и гърци са най – честите туристи в областта през октомври

Приходите от нощувки през октомври 2019 г. достигат 2 166 314 лв., или с 4.5% повече в сравнение с октомври 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани - със 7.4% и намаление от чужди граждани - с 12.3%.

Снимка: Архив

През октомври 2019 г. в областта са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от местната статистика. Броят на стаите в тях е 1 926, а на леглата – 4 228. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.8%, а на леглата в тях – с 2.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г. е 43 641, или с 4.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е намаление на нощувките (с 8.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През октомври 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 83.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.5 и 16.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 22.7%, следвани от Израел – 15.9% и Гърция – 9.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2019 г. в област Пазарджик са 18 402. От всички пренощували лица 91.7% са българи, като по-голямата част от тях (82.1%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 525 като 89.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2019 г. е 34.8%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 41.8%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (18.5%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 0.4 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди намалението е с 1.8 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има увеличение с 3.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през октомври 2019 г. достигат 2 166 314 лв., или с 4.5% повече в сравнение с октомври 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – със 7.4% и намаление от чужди граждани – с 12.3%.