Л. Мърхова: Всенароден празник на духа

Снимка: Лиляна Мърхова

Скъпи ученици, учители, хора на духа и светлината,

Честит празник!

В деня, когато честваме буквите, словото и светите братя Кирил и Методий искам да ви припомня за огромните усилия, които нашите прадеди са положили за разпространението и опазването на най – голямото духовно богатство за всеки българин – азбуката!

Усилия, които дадоха резултат и светът разбра, че може да слави Божието дело на повече от три езика!

Поклон пред всеки, който служи на святото дело! Поклон пред всички, които ще го продължат във вековете!

Честит празник!

Лиляна Мърхова – Председател на Общинската организация на БСП