ЛРД „Сокол“-Пазарджик огласи забраните да риболов през размножителния период

ЗА РИБОЛОВ НА ВОДОЕМИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ СЛРД“СОКОЛ1893″- ПАЗАРДЖИК ПО ВРЕМЕ НА РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ ПЕРИОД
Забранява се всякакъв риболов на Звъничево лейк за времето от 09.05.23г. до 31.05.23г. включително.
Забранява се риболова на Динката за времето от 18.04.23г. до 05.05.23г. включително. щуката се разрешава от 01.05.2023г.
През останалото време нашите членове могат да практикуват своето хоби, без да се взема риба – ХВАНИ- ПУСНИ!