Лекция „Децата и киберпрестъпленията“ се проведе в Районен съд-Пазарджик

Архив

В Районен съд – Пазарджик, в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, се проведе поредната среща с ученици от ХI и XIIв клас от Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“ гр. Пазарджик.

Темата на лекцията бе „Децата и киберпрестъпленията. Опасностите в интернет и социалните мрежи“.

Съдия Красимир Лесенски запозна учениците с потенциалните опасности, съществуващи в интернет пространството и по-конкретно в социалните мрежи. Посочи примери с дела от своята съдебна практика. На магистрата бяха задавани въпроси относно работата му като съдия в наказателно отделение, относно смъртното наказание и замяната на съдията в съдебния процес с изкуствен интелект.