К. Варев и общинските съветници в Белово положиха клетва

При проведеното тайно гласуване за председател на Общински съвет Белово беше избран Стефан Якимов от ПП ГЕРБ с гласовете на 7 от общо 13 общински съветници

Снимка: Момент от първата сесия

В присъствието на областния управител, представител на ОИК Белово и граждани, новоизбраните общински съветници и кметове в мандат 2019-2023 г. положиха клетва. Заседанието се председателства от най-възрастния съветник Атанас Тасев.

В приветствието си областният управител пожела на новоизбраните управници да оправдаят доверието на хората. Да бъдат инициативи и последователни, да се вслушват в предложенията и проблемите на гражданите. Мирев открои един от най-важните проекти за община Белово, който ще продължи да се реализира с подкрепата на държавата и ОП „Околна среда“ – Изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

Приветствие към всички присъстващи в залата поднесе кметът на община Белово Костадин Варев. При проведеното тайно гласуване за председател на Общински съвет Белово беше избран Стефан Якимов от ПП ГЕРБ с гласовете на 7 от общо 13 общински съветници.