Към телефон за сигнали, общината прибавя имейл и линия на Вайбър

Вече имате повече възможности за сигнали до администрацията

Община Пазарджик
Към телефонът за сигнали на граждани 034/96 96 96, който съществуваше и досега, Община Пазарджик прибавя имейл и номер на Вайбър, чрез които можете да подавате сигнали до администрацията, съобщи кметът на общината в социалната мрежа.
Целта на нововъведението е, да се позволи на гражданите да бъдат още по – активни. Системата е изработена от екип от млади местни IT специалисти и обединява всички сигнали от различните канали за това:
 гореща линия на тел. 034/96 96 96
 Вайбър на тел. 0886 90 06 36
 имейл signalipz@gmail.com