КПКОНПИ разследва велинградски лихвар

Снимка: в. "Труд"

Велинград. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решение на свое заседание, с което предявява иск срещу Костадин Велев, обвинен от прокуратурата за това, че в периода м. януари 2007 г. до м. август 2010 г., без да има лиценз от БНБ или надлежно разрешително за извършване на банкови сделки (кредитиране), е отпускал заеми срещу лихви на общо 285 лица от Велинград.

Искът на КПКОНПИ срещу Костадин Велев е в размер на 333 693.51 лв.