Костенурки, червена чапла и щъркел са сред спасените диви животни от еколози в Пазарджишко

Снимка: Pa1.bg

Пет сигнала за бедстващи диви животни са постъпили на „Зеления телефон“ на РИОСВ-Пазарджик през месец юни.

Първият сигнал е за намерена в района на кв. Каменица, във Велинград ръждива
чапла със счупено крило. При проверката на място е установено, че намерената от сигналоподателя птица е със счупено крило. Фрактурата е потвърдена и от ветеринарен лекар. Първоначално, след дадено по телефона описание, птицата е определена като ръждива чапла, която е защитен вид. РИОСВ-Пазарджик предприе действия за изпращане на ранената птица в спасителния център в гр. Стара Загора. При предаването й в центъра, видът на птицата е определен като Малък воден бик – защитен вид, съгл. ЗБР.

Вторият сигнал е за  намерени две шипобедрени костенурки в град Панагюрище. Проверка на място констатира две шипобедрени сухоземни костенурки в двора на сигналоподателя. Огледът им не установи наранявания, заболявания, повреди на корубата. В добро физическо състояние са, активни. РИОСВ-Пазарджик предприе действия за пускането им на свобода в подходящ район – защитена зона „Овчи хълмове“ край село Росен.

Третият сигнал е за намерени седем костенурки в частен дом в с. Церово, община
Лесичово. След телефонен разговор с подателя на сигнала и по негово предложение в РИОСВ – Пазарджик са предадени шест сухоземни костенурки – защитен вид. Огледът им установи, че пет от костенурките са в добро състояние, а една е с
одрасквания на заден ляв крак. Мястото е промито и дезинфекцирано.
Костенурките са пуснати на свобода в местността  “Овчи хълмове“ край село Росен.

Четвъртият сигнал е за паднал от гнездото щъркел на главната улица в с. Овчеполци,
община Пазарджик. Проверката на място потвърди, че в с. Овчеполци, на главната улица, млад бял щъркел (Cicinia ciconia) е в безпомощно състояние. Транспортиран е до гр. Пловдив, а оттам – до гр. Стара Загора – в Спасителния център за диви животни.