Комисия от експерти описа състоянието на опожарените жилища в село Кръстава

Със заповед на кмета на община Велинград бе назначена комисия в състав: гл.арх. Тодор Енев, инж. Петър Кондев, инж. Д. Кафеджиева и инж.-конструктор Митка Димитрова. Заедно с комисията на място в село Кръстава огледахме състоянието на опустошените жилища. Решението на компетентните лица е, че шест от сградите не подлежат на възстановяване и трябва да бъдат съборени,тъй като стените и основите им са опасно пропукани и трудно могат да бъдат възстановени.
На тяхно място по нов проект ще бъдат издигнати нови еднофамилни жилища. Седмата къща е с предписание за възстановяване, като за нея ще бъде подготвен индивидуален проект.
В спешен порядък ще търсим съдействие чрез областния управител за отпускане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет .