Кой е най-големият хищник в България?

Кой е най-едрият хищник в България? Отговорът на този въпрос е един животински вид, който през 80-те години на миналия век значително намалява своята популация. В последните години я увеличава значително и сега дори се срещат отделни негови набези върху отдалечените населени места. Говорим, разбира се, за кафявата мечка, пише poznanieto.bg.

Къде се среща кафявата мечка в България

Кафявата мечка има 2 основни местообитания в България. На първо място това е Старопланинския масив, като в случая това въпрос най-вече за Стара планина.

На второ място това е Рило-Родопския масив – тук се включват Рила, Пирин, Родопи, Осогово, Беласица, Славянка и други по-малки планини. Мост между тези 2 локации служи Западната част на Средна гора – така мечките могат да се преместват между двете местообитания. Ако трябва да сравним данните по планини, класацията би изглеждала по следния начин – Къде има най-много кафяви мечки?

Родопи

Стара планина

Рила

Пирин

Последните данни са за около 300 бройки на кафявата мечка. Така че вероятността да видите някоя не е толкова голяма. Интересното е , че около половината от тези мчеки живеят в Родопите , и по-конкретно в Западните Родопи. Така че там определено е мястото с най-голяма вероятност да видити най-едрия хищник в България.

Опасни ли са кафявите мечки за нас

Разбира се, като най-едрият хищник в България, техните размери предизвикват страх във всеки. От друга страна се смята, че този вид мечки не са от агресивните. Най-вероятно те ще ви усетят още от далечно разстояние и няма да се стигне до контакт между вас.

По-рисковите ситуации са свързани най-вече, ако намерите леговището на мечките. При силна изненада или ако усетят заплаха за потомството си, кафявите мечки ще реагират агресивно на всяко ваше действие. Ако все пак се случи да имате контакт, ето няколко важни съвета за вас:

  • Не бягайте – мечката е много по-бърза от вас и ще активирате хищническия и инстинкт
  • Не и обръщайте гърба си – важно е да не я гледате в очите, но не и да и обръщате гръб. Трябва да покажете, че не се страхувате от нея, колкото и да е трудно. Ако можете , се оттеглете на заден ход като тя държите в зрителното си поле
  • Не правете резки движения – ръкомаханията и подобен тип резки движения ще предизвикат реакция в хищника
  • Оставете и път за минаване – Ако се случи да попаднете в нейното леговище, опитайте се да си оставите на вас, и на мечката отделен път за минаване. Трябва да си оставите път за бягство, а път за бягство и за животното, тъй като няма как да сте сигурни за реакцията на мечката.

По принцип вероятността да видите кафява мечка е много малка по 2 основни причини. Те ще ви забележат много по-рано и съответно ще избегнат контакта с Вас. Втората причина е свързана с тяхното местообитание. То обхваща много голяма площ, която трудно може да бъзе покрита от човек. Съответно това почти винаги остава свободно пространство за кафявите мечки.

Заради по-топлите зими в последните години, те заспиват зимен сън доста по-късно. Това води със себе си до търсене на храна в зимните месеци и до контакт с отдалечените села, най-вече в Родопите.

 

Източник: Fakti.bg