Кои са предпочитаните от българите държави за пътуване

Снимка: BulNews

През месец май 212.4 хиляди от българите са пътували до Турция, а 183.3 хиляди до Гърция. Това показват данните на Националния статистически институт.

От данните става ясно, че сред предпочитаните държави са:

Сърбия – 54.2 хил., Румъния – 54.2 хил., Германия – 44.7 хил., Италия – 28.4 хил., Австрия – 24.7 хил., Република Северна Македония – 22.7 хил., Испания – 21.4 хил., Франция – 21.1 хиляди.

Оказва се, че общо пътуванията на български граждани в чужбина през месеца са 772.5 хил. или с 5.9% над регистрираните през май 2022 година. В сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: други – с 12.0% и почивка и екскурзия – с 8.9%, докато тези със служебна цел намаляват с 10.1%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 43.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 37.1%, и със служебна цел – 19.0%.

През май посещенията на чужди граждани в България са 930.5 хил. или с 15.8% повече в сравнение с май 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (340.1 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България, делът на гражданите от Европейския съюз е 51.2% и достига 476.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 39.0% и Гърция – 24.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 365.4 хил., или 39.3% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 163.0 хил., или 44.6% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от:

Румъния – 185.9 хил., Турция – 163.0 хил., Гърция – 114.5 хил., Украйна – 76.5 хил., Германия – 57.4 хил., Сърбия – 47.0 хил., Обединено Кралство – 32.6 хил., Република Северна Македония – 29.9 хил., Полша – 25.1 хил., Израел – 12.4 хиляди.

 

Източник: www.pariteni.bg