КНСБ Пазарджик застана зад кандидатурите на Н. Зайчев в Пещера и Н. Белишки в Панагюрище

С очаквания за нов успешен мандат и още по-резултатно социално партньорство

Снимка: Подписване на споразумението

Кандидатите за кметове на Пещера и Панагюрище Николай Зайчев и Никола Белишки подписаха споразумение, че ще си сътрудничат ефективно през новия мандат, включително и чрез териториалните структури на отрасловите и браншовите федерации на КНСБ, за постигане на конкретни резултати в основните приоритетни области като увеличаване на заетостта чрез разкриване на нови работни места, социален диалог на общинско равнище, както и, че ще предприемат съвместна инициатива за институционализиране на Общински съвет за тристранно сътрудничество,

До споразуменията се стига, след като Регионалният съвет на КНСБ Пазарджик счита, че през досегашните мандати на Николай Зайчев и Никола Белишки е реализирано успешно социално партньорство чрез ефективен диалог  с представителите на синдикалните структури на КНСБ в Общината. Осъществени са и двустранни консултации, по инициатива на синдиката  за решаване на важни въпроси, с които двамата кметове пряко са се ангажирали.

От синдикалната организация се обърнаха към синдикалните си членове в общината, като ги призоваха да вземат активно участие в предстоящите местни избори.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!