Книги от контейнерите

Снимка: Светла Русева
Книги от контейнерите, за някои боклук за други ценност. Това е библиотека в Турция организирана от тяхната фирма „Чистота“. Защо не и при нас ?