Кметът на Пещера с позиция по повод сигнали за безстопанствени животни по пътищата

Снимка: Новини.бг
Всяка година съвместно с полицията се правят протоколи на животновъдите в непосредствена близост до пътната инфраструктура. За последната година са заловени 11 животни: 8 коня и 3 крави. Средствата постъпили в Общинската хазна от наложени и събрани глоби на стопаните са в размер на 2 500 лв.
Наличието на земеделски стопани, които пускат своите животни да пашуват без надзор носи сериозни материални загуби и безкрайно страдание на хора, и на животни.
Проблемът се задълбочава, а с това и завишаването на паричните средства нужни за обезпечаване дейността на ангажираните органи. Наложителни са рестрикции на недобросъвестни граждани, допускащи незаконно развъждане и пускане на животните в селищните райони.
Наложително е да има гражданска позиция от всички нас, за да се намалят случаите на предвижване на безстопанствени животни, които създават предпоставки за катастрофи по пътната мрежа на общината.
За недопускане на подобни инциденти предизвикани от недобросъвестни стопани, наред със служители на Общината, ще участват органите на полицията и неправителствени организации, които работят за овладяване на тревожната тенденция.
Апелирам за проява на гражданска нетърпимост към нехайното отношение от страна на стопаните, посочва Младенов. При констатирани нарушения, с цел адекватна и бърза реакция от страна на ресорните органи, моля да алармирате дежурните в Община Пещера. За целта денонощно работи гореща телефонна линия : 0350 6 22 16 : 0893 532 069.