Кметът на Пещера с поздрав по повод Международния ден на хората с увреждания – 3 декември

Момент от събитието

Кметът на община Пещера Йордан Младенов отправи поздрав към жителите на общината със специални потребности по случай Международния ден на хората с увреждания – 3 декември.

„Благодаря Ви за активната гражданска позиция, защото така можем да разберем дълбочината на вашите проблеми.

Ние – хората, които вземаме решения сме длъжни да предприемем още по- дръзки и решителни мерки за да улесним всекидневието ви, да дадем още по- големи възможности за да участвате активно в обществения живот на Пещера.

Искам най- отговорно да ви уверя, чe Община Пещера ще продължи диалога си с представителите на организациите на хората с увреждания.

Заявявам, че през моя мандат ще бъда посредник, партньор и сътрудник между държавните институции, местната власт и НПО. Бъдете дълголетни, обградени с уважение и внимание“, се казва също в поздрава.