Кметът на Пещера прави първа копка на мини футболно игрище

Ще бъдат изградени и игрище за волейбол и баскетбол.

Архив

На 15 юни от 11:00 часа, в двора на ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ ще бъде извършена първа копка на строителна площадка за изграждане и оборудване на мини футболно игрище, както и игрище за волейбол и баскетбол.

Проектът се финансира от ПРСР 2014-2020 г.